Vuong Tuyen
Vuong Tuyen I'm a fullstack developer. I hope my website is good with you. Live your life.

Go là gì? Làm sao để cài đặt Go trên ubuntu?

Go là gì? Làm sao để cài đặt Go trên ubuntu?

Go là một ngôn ngữ lập trình do Google thiết kế và phát triển. Nó được kỳ vọng sẽ giúp ngành công nghiệp phần mềm khai thác nền tảng đa lõi của bộ vi xử lý và hoạt động đa nhiệm tốt hơn.

Tại sao lựa chọn Go?

 • Go là sản phẩm được phát triển theo hướng mã nguồn mở.
 • Go đơn giản để học, dễ làm việc và Go không hề có một tính năng lớn nào nên dễ dàng sử lý các lỗi. Ngoài ra cú pháp của nó còn gợi nhớ đến ngôn ngữ C nên những người đã học qua C thì cũng rất dễ dàng học Go.
 • Go là sự kết hợp đơn giản và sự hiệu quả của các ngôn ngữ khác giúp giải quyết các vấn đề mà những ngôn ngữ kia gặp phải.

Cài đặt Go trên Ubuntu 18.04

Bước 1 - Download và giải nén.

Đầu tiên bạn phải download file cài đặt của Go tại đây.

Tùy theo hệ điều hành của bạn mà bạn download các phien bản phù hợp. Ở đây tôi chọn phiên bản dành cho linux.

Sau khi download bạn hãy sử dụng lệnh để cài đặt Go.

1
2
cd ~/Download # đây là thư mục tải về bạn có thể chọn thư mục lưu trữ file vừa tải
sudo tar -C /usr/local -xzf go1.12.4.linux-amd64.tar.gz

Ở bước trên ta download Go và tiến hành giải nén nó vào trong thư mục /usr/local để làm thư mục gốc.

Bước 2 - Cài đặt môi trường

Tiếp tục ta phải tạo ra các biến GOROOT, GOPATHPATH cho máy tính.

GOROOT là nơi mà Go được cài đặt trên máy tính.

GOPATH là nơi ta làm việc với Go. Ví dụ mọi người thường đặt tại ~/go.

Mở .profile và khai báo thêm một số biến toàn cục cho máy có thể chạy được Go trên đó.

1
2
3
export GOROOT=/usr/local/go
export GOPATH=$HOME/go
export PATH=$GOPATH/bin:$GOROOT/bin:$PATH

Khai báo như vậy xong chúng ta có thể restart lại máy hoặc chạy lệnh source ~/.profile.

Bước 3 - Kiểm tra Go.

Để kiểm tra chúng ta dùng lệnh sau:

1
2
3
go version

# result => go version go1.11.5 linux/amd64

Như vậy là đã hoàn thành việc cài đặt Go trên Ubuntu 18.04.

Chạy chương trình Go đầu tiên.

Tạo ra file main.go để chạy chương trình đầu tiên.

1
2
3
4
5
cd Desktop
mkdir test-go
cd test-go
touch main.go
nano main.go

main.go

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
package main // Khai báo package, Mọi file của Go đều phải khai báo ở đầu chương trình

import "fmt" // import là một keyword sử dụng để thêm vào các package khác cần được sử dụng.
       // Ở chương trình này ta khai báo them vào package fmt(format)

/** ======Function Declration Starts======*/
func main() {
  fmt.Printf("Hello Golang! I'm Tuyen")
}

/** ======Function Declration Ends======*/

Để chạy Go ta có thể build file ra thành một chương trình bằng lệnh go build hoặc dùng lệnh go run.

1
2
3
4
go build main.go
./main

# result => Hello Golang! I'm Tuyen

hoặc

1
2
3
go run main.go

# result => Hello Golang! I'm Tuyen

Kết quả sẽ hoàn toàn giống nhau ở cả 2 lần chạy.

Vậy là đã hoàn thành chương trình đầu tiên với Go.

Như vậy ta đã biết Golang là gì và cài đặt nó trên môi trường Ubuntu. Cú pháp của Go khá đơn giản nên ta có thể dễ dàng để học ngôn ngữ lập trình này. Happy codding!