All Stories

Cửa Tử Thái Nguyên

Từ thành phố Thái Nguyên đoàn chúng tôi có 12 người xuất phát hướng về huyện Đại Từ nơi có rất nhiều cảnh đẹp. Chúng tôi chuẩn bị đồ để...

Mình dạo này ..

Dạo này đang làm việc ở nhà tránh dịch. Chẳng hiểu sao lòng mình cứ bồn chồn, buồn bã.

[Mobx State Tree] Mobx, mobx-state-tree? Làm sao để lấy dữ liệu từ APIs trong mobx-state-tree?

Mobx là một thư viện được tạo ra để quản lý state trở nên đơn giản hơn và có thể dễ dàng mở rộng hơn.

[Reactjs advanced] Sử dụng reactjs Hook

Hook là một nâng cấp trong React 16.8. Họ khuyến cáo nên sử đụng state và các tính năng mới thay vì viết ES6 classes.

Những nguyên tắc làm việc

Dù làm việc ở bất cứ đâu, hãy nhớ những nguyên tắc này sẽ giúp bạn thành công hoặc sẽ thành công trên con đường của chính bạn.