All Stories

[Mobx State Tree] Mobx, mobx-state-tree? Làm sao để lấy dữ liệu từ APIs trong mobx-state-tree?

Mobx là một thư viện được tạo ra để quản lý state trở nên đơn giản hơn và có thể dễ dàng mở rộng hơn.

[Reactjs advanced] Sử dụng reactjs Hook

Hook là một nâng cấp trong React 16.8. Họ khuyến cáo nên sử đụng state và các tính năng mới thay vì viết ES6 classes.

Những nguyên tắc làm việc

Dù làm việc ở bất cứ đâu, hãy nhớ những nguyên tắc này sẽ giúp bạn thành công hoặc sẽ thành công trên con đường của chính bạn.

Ác mộng về một giấc mơ!

Đêm hôm qua trong người buồn bực và khó chịu, tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Một nơi mà chỉ có một con đường dài vun...

Kỷ luật và hành động

Kê hoạch mà nằm trên giấy thì cũng chỉ là kế hoạch, ý tưởng mà chỉ nằm trong suy nghĩ mà không được mang ra thực hiện thì không thể...